Wie zijn wij

Beste ouders,

 

Sinds 1 januari 2017 maakt vzw ’t Hemeltje deel uit van Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw (OLO vzw) uit Brasschaat. OLO vzw is een voorziening die begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Onze ervaring in de hulpverlening zetten we ook in op domeinen zoals opvoedingsondersteuning en kinderopvang (meer informatie vindt u op www.olo.be en www.tierlantijn.be ).

 

De raad van bestuur van vzw ’t Hemeltje was vragende partij om de vzw te laten opnemen binnen een grotere organisatie. Zo kan bijvoorbeeld de pedagogische kennis die in OLO vzw aanwezig is, gedeeld worden met de begeleiders van de kinderopvang. De financiële basis en draagkracht is ook veel groter, waardoor noodzakelijke aankopen en investeringen vlotter kunnen lopen.

 

Olo vzw heeft reeds 3 kinderdagverblijven en één initiatief buitenschoolse opvang, gelegen in Ekeren, Essen en Kapellen. De kinderopvang binnen OLO vzw werkt onder de naam “Tierlantijn”. De huidige benamingen van de verschillende locaties blijven behouden, maar worden voorafgegaan door “Tierlantijn”. Op de communicatie zal u dit logo dan ook steeds terugvinden.

 

Vzw ’t Hemeltje biedt kinderopvang op zeven locaties in Brasschaat onder twee verschillende noemers: 

 

Buitenschoolse opvang:

Voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen uit het kleuter en lager onderwijs in samenwerking met meerdere scholen binnen de gemeente Brasschaat. Hiervan hebben we vijf verschillende locaties. Tijdens de schoolvakanties wordt op een drietal locaties ook vakantie-opvang voorzien.

 

Dagopvang:

Opvang voor de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar op twee Brasschaatse locaties. 

 

Concreet zal er voor de opvang van uw kind(eren) niets veranderen. De kinderbegeleiders blijven dezelfde, de (plaatselijk) verantwoordelijken ook.  Ook de dagelijkse werking, (dag)prijs, openingsuren, vakanties, … veranderen niet.

 

Tierlantijn biedt inclusieve kinderopvang wat betekent dat we ook openstaan voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Uiteraard wordt er extra ondersteuning voorzien om dit te realiseren.

 

Mocht u intussen nog andere vragen hebben, dan kan u steeds terecht bij de (plaatselijk) verantwoordelijken.

 

Missie en Visie

Klik op deze link voor onze 'Missie en Visie'